top of page

Tandvårdsstöd

Försäkring 

I Surtekliniken har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av  protetiska arbeten. Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

 

Garanti

Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig  kostnad.  

 

Vi ger 2 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad. 

 

Vi ger garanti för implantatbehandling (samma längd som för fast protetik)

Garantin gäller inte om

Protesen utförts med immediatteknik

Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk 

 

 Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om

- Protesen utsatts för yttre våld

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeteoch  fyllningar. Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa. Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell  alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst. 

Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet

bottom of page