top of page

Förebyggande behandlingar

Förebyggande behandling är det bästa du kan ge dina tänder. Profylax eller förebyggande tandvård innebär   bl a information om karies- och tandlossningssjukdomarnas orsak och förlopp.

 Det är alltid enklare och billigare att förebygga än att åtgärda uppkomna tandskador. Fortfarande är karies och tandlossning två av våra stora folksjukdomar

Karies

Vad är karies (hål i en tand)

Karies, eller hål i tänderna som vi säger till vardags, uppkommer när tandytan angrips av frätande syror som produceras av bakterier efter att vi ätit någonting, t.ex. socker. De frätande syrorna löser sakta upp tandens emalj och man får ett hål. Hålen kan sedan leda till tandvärk och tandlossning. Det bästa skyddet mot karies är en god munhygien och regelbundna tandläkarkontroller. 

Förebygga karies

Det enklaste sättet att förebygga karies är att borsta tänderna morgon och kväll samt att gå på regelbundna tandläkarkontroller för att upptäcka karies i tidigt stadiet.

Stadie 1 - Initialkaries

Frätskador som inte hinner ”repareras” växer sig större och djupare in i emaljen. Man brukar vänta med att laga tanden tills angreppet har gått över emalj-dentingränsen.

Stadie 2 - Manifest karies

När kariesangreppet har gått över gränsen för emalj och dentin är lagning ett måste för att förhindra ytterligare skador och ev infektionsspridning in i pulpan.

Stadie 3 – Inflammation och infektionsspridning

Pulpainflammation, nekros, rotkanalsinfektion och inflammation i anslutning till rotspetsen/-spetsarna är ytterligare följder om infektionen ej bromsas upp. I detta stadium räcker det inte längre med att laga tanden. Tanden måste rotbehandlas/rotfyllas.

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandlossning eller parodontit är en sjukdom som oftast har ett långsamt förlopp. Det börjar med att bakterier och beläggningar, även kallat plack, samlas i tandköttskanten vilket leder till att den blir inflammerad. Detta kallas för gingivit och visar sig genom att tandköttskanten blir rodnad, svullen och lättblödande. Obehandlat leder detta till att fickan mellan tanden och tandköttet blir djupare och det går inte längre att komma åt bakterierna vid vanlig tandborstning. Placket blir även hårt och kallas då för tandsten. Tandsten kan finnas ovanför tandköttskanten, men även under tandköttskanten. Inflammationen kan sedan leda till att käkbenet bryts ner så att tandens fäste förstörs. Lämnas sjukdomen obehandlad tillräckligt länge leder den till att tänderna blir lösa och att de till sist lossnar.

bottom of page