top of page

Tandvårdsrädsla

Extrem tandvårdsrädsla, tandvårdsfobi, är en vanligt förekommande rädsla. Många människor känner rädsla inför att gå till tandläkaren, men för en del personer blir denna rädsla så starkt att den hindrar dem från att genomföra nödvändiga tandvårdsbehandlingar.

Det första steget är det svåraste. Det har du just tagit.

Vi på Surtekliniken har jobbat med tandvårdsrädsla patienter både vuxna och barn under många år.
Det är många rädda patienter som under årens lopp har fått hjälp hos mjuka händer.
Jag har som ambition att utforma vården efter den enskilde
patientens önskningar och förutsättningar. Tre regler styr alltid mitt arbete:


• Smärtfrihet
• Vänligt bemötande
• Respekt

bottom of page