top of page

Inlägg, krona, skalfasad, bro

Kronor

När en tand är omfattande skadad, orsakad av karies eller trauma,eller tandborttagning pga omfattande skador medför lagning på konventionellt sätt med plast i regel ingen god prognos. Ett bra alternativ är då att rekonstruera tanden med en laboratorieframtälld tand som kallas krona.

Bro eller brygga

En bro är en fast tandprotes som ersätter en eller flera tänder och som sitter ihop i ett stycke. Om en tand måste dras ut kan den ersättas med en bro som stödjer på de tänder som omger luckan.

För att kunna ersätta förlorade tänder med en fast bro måste det finnas tillräckligt många tänder kvar i käken för att ge bra stöd åt bron. Tänderna får inte heller stå alltför långt ifrån varandra. En bro kallas ibland för brygga.

Bron kan antingen fästas direkt på oslipade tänder eller så slipar tandläkaren på tänderna så att bron kan träs på som hättor och fästas med ett så kallat cement.

 

Kronor och broar består oftast av metall eller keramiska material eller en kombination av båda.

Vi samarbetar med duktiga tekniker som framställer kronor o broar med bra kvalitet.

Skalfasader

Skalfasader används för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att korrigera en ojämn tandrad. Skalfader tillverkas individuellt, precis som en porslinskrona. De är mycket tunna och cementeras fast på den synliga delen av tanden. Skalfasader görs i olika typer av porslinsliknande material och görs i samarbete med vår duktiga tandtekniker. Skalfasader är gjorda så att det är omöjligt att se att det inte är dina egna riktiga tänder. De missfärgas inte heller av kaffe, te, rödvin.

bottom of page