top of page

Lagning

Man kan behöva få en tand lagad om man till exempel fått ett hål i tanden eller om man har en gammal lagning som gått sönder. Det finns några olika sätt att laga en tand, det vanligaste är att tanden lagas med en fyllning. 

Ibland kan en tand behöva lagas med en tillfällig fyllning eller en tillfällig krona. Det görs i samband med en behandling som inte gjorts helt färdig, till exempel en rotfyllning. Det görs främst för att skydda tanden så att den inte irriteras av till exempel värme, kyla eller bakterier. En tillfällig fyllning eller krona är inte lika hållbar som en vanlig och måste bytas efter en tid.

Det finns olika material för att laga tänder och det vanligaste fyllningsmaterialet är komposit, som är en plastblandning. 

Viktigt att laga skadade tänder

Hål i tänderna beror på tandsjukdomen karies. Om man har ett väldigt litet hål i en tand kan tandläkaren ibland bedöma att det inte behöver lagas. Då är det extra viktigt att hålla tanden ren så att hålet inte växer. Men om hålet är större blir det svårare att hålla rent från bakterier, det kan leda till att hålet växer och blir djupare. Därför måste hål i tänderna oftast lagas. Ett hål som inte lagas kan på sikt orsaka en inflammation och infektion i tandnerven, vilket kan leda till tandvärk och att tanden dör.

Ibland måste man laga en tand för att en gammal lagning har gått sönder eller för att tanden har blivit skadad. När en tand går sönder är det viktigt att den lagas, eftersom det blir svårare att hålla tanden ren och bakteriebeläggningar lättare kan bli kvar i tanden. Det kan leda till att man får nya hål i tanden.

"Tidig åtgärd medför mindre ingrepp och lägre kostnader"

bottom of page