top of page

Tandborttagning

De vanligaste orsaker till att en tand tas bort är att tanden är så skadad eller infekterad att den inte går att rädda

Med tandutdragning menas att man avlägsnar en tand. Det kan finnas olika orsaker till att du behöver dra ut en tand: 

  • Den vanligaste orsaken är att tanden är nedbruten av obehandlad karies (hål i tand)

  • När visdomständer bryter fram och har en felaktig ställning.

  • Vid kraftig parodontit, där benet försvunnit, så att tandens stödvävnad är borta. 

  • Dålig bettfunktion, som resulterar i att tanden överbelastas och splittras. 

 

Behandlingen börjar med en röntgenbild för att se rotkomplexet och det omkringliggande benet. Därefter bedövas tanden med hjälp av bedövningsmedel .

Tandläkaren kontrollerar, innan själva utdragningen påbörjas, effektiviteten av den lagda bedövningen. Om patienten fortfarande kan känna något, kompletteras bedövningen tills dess effekt är 100 %. 

Ibland kan dock roten se ut på ett sådant sätt att man behöver operera bort tanden. Detta gör vi så klart hos oss och du behöver oftast ingen remiss till specialist.

bottom of page